Veleposlaništvo RS Lizbona /

Naloge Veleposlaništva RS v Lizboni prevzel Ministrstvo za zunanje zadeve

Vlada Republike Slovenije je na svoji 16. redni seji 31. maja 2012 sprejela sklepe o zaprtju veleposlaništev Republike Slovenije v Dublinu (31.10.2012), Helsinkih (15.10.2012), Lizboni (15.9.2012) in Stockholmu (15.9.2012). Na osnovi sklepov Vlade Republike Slovenije je predsednik Republike Slovenije podpisal ukaze o zaprtju navedenih veleposlaništev.

Z načrtovanim preoblikovanjem diplomatsko-konzularne mreže je bil predhodno seznanjen tudi Odbor Državnega zbora RS za zunanjo politiko in z njim soglašal.

Odločitev o zaprtju je bila sprejeta predvsem zaradi težkih finančnih in ekonomskih razmer v RS, ki so terjale od Vlade sprejem varčevalnih ukrepov na vseh področjih delovanja, med drugim tudi na področju zunanjih zadev.

Ministrstvo za zunanje zadeve RS si bo še naprej prizadevalo, tako v bilateralnem kot multilateralnem kontekstu, za krepitev in poglabljanje odnosov z državami, kjer bomo zaprli diplomatsko-konzularna predstavništva.

Pri tem pa bo Ministrstvo za zunanje zadeve posvečalo posebno skrb, kot je bilo to že do sedaj, ustrezni zaščiti in pomoči slovenskim državljanom, ki prebivajo v teh državah.

Obenem se na osnovi sklepov Vlade Republike Slovenije, sprejetih na 16. redni seji 31. maja 2012, zapirata Generalni konzulat Republike Slovenije v New Yorku (31.10.2012) ter Konzulat Republike Slovenije v Düsseldorfu (15.9.2012).

Povezava na Ministrstvo za zunanje zadeve

Twitter MZZRS